Nu kan du uddanne dig til at arbejde med lydterapi

På opfordring fra tilfredse elever/forældre starter nu:

Nyt! 3. hold starter i midten af august!

Uddannelse i lydterapi

   Klik med luppen for at gøre teksten større!

Flere af mine elever og forældre syntes, at det ville være en skam, hvis den erfaring jeg havde erhvervet gennem 28 år, skulle gå tabt når jeg stiller træskoene.

Jeg har taget bolden op, jeg har jo også tusinder af timers undervisnings erfaring, så jeg tror det går rigtig godt.

 

Velkommen til infomøde i Fredericia d.torsdag d.3. August kl.19.30

Tilmelding helst inden d.27. juli 2017.

Undervisningen er koncentreret til en lørdag pr. måned fra 9.30 til 16.30

Du er dog velkommen med forslag, til en anden struktur.

F.eks. 2 dage ad gangen, da vil det kun vare 7-8 mdr.

 

Hvis du ønsker at få en mail når det næste uforpligtende infomøde afholdes, så skriv et par ord, telf. nr. og hvor i landet du bor,  på min mail adresse:

frank.tromborg@gmail.com

Det er nødvendigt at tilmelde sig, for vi vælger lokale (og dermed adresse efter hvor mange der kommer)

Er du interesseret i uddannelsen?

 

Brænder du for at hjælpe børn og unge til

 

et bedre liv og en bedre uddannelse, så

 

er du velkommen til et introduktionsmøde:

 

 

Det er gratis og uforpligtende.

 

Tilmelding er nødvendig

 

 

 

frank.tromborg@gmail.com

  

Mødet vil blive holdt på ????
Nærmere information herom efter tilmelding. 

Helst pr. mail.

 Sådan vil uddannelsen forme sig:

 

                     Lydterapi uddannelsen

 

Uddannelsen varer 15 måneder og inkluderer

 

en egenbehandling. Deltagerne vil derved få

 

indsigt i hvordan behandlingen opleves og virker.

 

Det vil foregå ved at vi mødes f.eks.

en lørdag i hver måned

(undtagen juli måned),

  

Prisen for uddannelsen er incl. Kopier 12.750 kr.

 

som kan betales med 850 kr. pr. md.

i 15 måneder.

  

Hjemmearbejde vil i perioder være  

påkrævet i begrænset omfang.

 

                    Lyd- Musikterapi  Uddannelsen 

Velkomst og præsentation 

Visioner for uddannelsen 

Visioner for det at være Lyd- musikterapeut 

Uddannelsens forløb

  

Lydterapiens historie

 

Aftalen og mødet med eleven

  

Klinik praksis med anerkendende

 

pædagogik og positiv psykologi

  

Afdækning af problematikken for lærings-

 

vanskeligheder (blokeringer)

og for ADHD ved hjælp af

 

 Kostvejledning specielt for hjernen!

audiometer og lydgafler samt samtale

  

Arbejde med læse,- stave- og regnetest

  

Vælge den den rigtige musik – de rigtige

 

frekvenser til hjemmebehandlingen

 

Brug af resonator

   

Egenterapi:

 

Den enkelte deltager gennemgår et forløb,

 

der er superviseret af instruktør. Herved opnås indsigt i metoden, virkningen og resultatet.

  

Hjemmeøvelser med prøvelever.

 

Fredericia d.15. maj 2017

Frank Tromborg

 

             Det er naturligvis også muligt at få folderen sendt: Bestil på frank.tromborg@gmail.com

 

Vil du læse om, hvordan vi arbejder på klinikken,  så klik på linket herunder: 

http://www.lydterapi-fredericia.dk/14118567